KALİTE VE GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENLİĞİ

Firmamızda gıda güvenlik yönetim sistemi İSO 22000:2055 HACCP, bu standardın gerektirdiği şartlar dahilinde, dokümantasyon ihtiyaçlarını karşılamak, uygulamak, korumak ve etkili bir gıda güvenlik yönetim sistemi oluşturmak ve bu dokümantasyonu gerektiğinde güncellemek için kurulmuştur.Firmamız gıda güvenlik yönetim sisteminin prosesler, ürünler kapsamını ilgili dokümanda tanımlamıştır.Firmamız;a) Müşteriye dolaylı veya dolaysız etki edebilecek tehlikeler için Gıda Güvenliği YönetimSistemi(GGYS) kapsamı içerisinde bulunan prosesler ve ürünlerde muhtemel oluşma riski olan tehlikeleri belirler, değerlendirir ve kontrol altına alır.b) Ürün ve proseslerinde içerisinde gıda zincirinde tehlikeler ve riskler ile ilgili gereklieğitim ve bilgilendirmeyi yapar.c) Gıda Güvenlik Yönetim Sisteminin (GGYS), geliştirilmesi, uygulanması vegüncellenmesi için personeline gerekli bilgilendirme ve eğitimleri yapar.d) Proses ve ürünlerinde oluşabilecek tehlikeleri sürekli kontrol altında tutmak için, veGGYS ’nin sürekli etkinliğini sağlamak ve sistem ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak için periyodik olarak değerlendirir, gözden geçirir, gerektiğinde güncelleştirir.

SERTİFİKALARIMIZ