KAPSAM

Firmamızda Gıda Güvenliği , Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000:2005 sistemi esas alınarak hazırlanmıştır.

Firmamız Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamı için Kırmızı Et Ürünleri Üretimi ve Dağıtımı ve prosesini kapsar.

Satınalma, Muayene, Deney (girdi, proses ve son ürün), Üretim, Depolama, Sevkiyat ve Satış, olmak üzere firmamızda ürünlerimizin üretiminin hammadde/yardımcı malzeme tedarikinden son tüketiciye kadar olan bütün prosesleri sistem içerisine dahil etmiştir bir başka deyişle hiçbir proses kapsam dışı bırakılmamıştır.Firmamız taahhüt ettiği işleri gerçekleştirmek için gerekli olan yasal ve mevzuat şartlarını yerine getirerek sürekli iyileştirme çerçevesinde müşteri memnuniyetini sağlar.Üretilen ürünün müşteriye ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarında kalite ve gıda güvenliği uygulamalarına maksimum özen gösterir, insan ve çevre sağlığı ile ilgili gerekli tedbirleri alır.